CHIẾC VÁY MAY XA CỦA CÔ DÂU VĂN THANH TRÚC

𝗖𝗛𝗜𝗘̂́𝗖 𝗩𝗔́𝗬 𝗠𝗔𝗬 𝗫𝗔 𝗖𝗛𝗢 𝗖𝗢̂ 𝗗𝗔̂𝗨 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒓𝒖́𝒄"Váy đẹp lắm Trân ơi !!! Bữa đó ai cũng khen hết luôn..."Với IDY, không có gì vui sướng và xúc...

𝗖𝗛𝗜𝗘̂́𝗖 𝗩𝗔́𝗬 𝗠𝗔𝗬 𝗫𝗔 𝗖𝗛𝗢 𝗖𝗢̂ 𝗗𝗔̂𝗨 𝗧𝗥𝗔̂𝗠 𝗔𝗡

“𝐺𝑢̛̉𝑖 𝐼𝐷𝑌 𝑣𝑎̀𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑎́𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑇𝑖𝑒̂́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑢̣𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑣𝑒̉ đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑣𝑎́𝑦. 𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑎́𝑦 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐...

Top

Sản phẩm bạn đã xem

X
    Sản phẩm đã xem