Cách Nhận Biết Sản Phẩm Còn Hay Hết Hàng?

Quý khách có thể nhận biết sản phẩm còn hàng hay hết hàng tại IDY bằng cách tìm sản phầm mình muốn mua, sau đó Bấm “Thêm Vào Giỏ”:

     + Nếu sản phẩm còn hàng: khi Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, trang web giaycuoi.com.vn sẽ thông báo  “Sản phầm đã được thêm vào giỏ!!!” như hình sau :

     

 *Nếu quý khách đã thêm quá số lượng sản phầm có trong kho vào giỏ hàng, trang web giaycuoi.com.vn sẽ thông báo “Sản phẩm bạn vừa mua đã vượt quá tồn kho” như hình sau:

+Nếu sản phẩm hết hàng:

Ví dụ sản phẩm Giày hết size, ô chứa size giày đã hết sẽ có gạch chéo vào quý khách không thể ấn vào để Thêm Vào Giỏ hàng :

Top

Sản phẩm bạn đã xem

X
    Sản phẩm đã xem