Các Bước Sử Dụng Mã Giảm Giá

1.Đăng nhập tài khoản.

2.Thêm các sản phẩm có nhu cầu đặt hàng vào chung 1 giỏ hàng.

3.Click “Thanh Toán

4.Nhập Mã Giảm Giá ( nếu có) , sau đó Click “Sử dụng”:

Kiểm tra lại tổng giá trị giỏ hàng để chắc chắn mã giảm giá đã được áp dụng thành công và chọn "Tiếp tục đến phương thức thanh toán"

 

Top

Sản phẩm bạn đã xem

X
    Sản phẩm đã xem