a
... Team chuyên nghiệp, nhiệt tình và rất chiều khách

... Team chuyên nghiệp, nhiệt tình và rất chiều khách

Mình đã sử dụng gần như tất cả các dịch vụ của IDY từ chụp hình prewedding, đến chụp phóng sự, quay phóng sự, hoa cưới, váy cưới,... và đều rất àhi lòng. Team chuyên nghiệp, nhiệt tình và rất chiều khách.

Cô dâu Ry Le - Tokyo - Dec2017

Bài viết liên quan: