TỔNG HỢP ƯU ĐÃI ĐỐI TÁC

Thông tin ưu đãi đối tác mới nhất trong tháng của các đơn vị chụp quay, make up, wedding planner, decor... được tổng hợp bởi IDY Wedding
Click vào từng đối tác để xem chi tiết thông tin giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.

PHOTO & VIDEO GRAPHY

Có chương trình ưu đãi 

JACOB PHOTOGRAPHY

Có chương trình ưu đãi 

LUMIOR STUDIO

Có chương trình ưu đãi 

THIỆN TỐNG

Có chương trình ưu đãi 

KIM BÁNH TRÔI NƯỚC

Ưu đãi: Giảm 50% tất cả dịch vụ

Dịch vụ nổi bật:
- Chụp hình bắt khoảnh khắc 

Có chương trình ưu đãi 

2A PRODUTION

Có chương trình ưu đãi 

SỒI PHOTOGRAPHY

Có chương trình ưu đãi 

FAT PHOTO

Có chương trình ưu đãi 

RADIO WEDDING

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

MAKE UP & ARTIST

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Có chương trình ưu đãi 

KAN SAN HA

Có chương trình ưu đãi 

HA NI 

Có chương trình ưu đãi 

DƯƠNG MINH TÀI

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

WEDDING PLANNER

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

MERAKI
CHERISH

DREAM WEDDING

Có chương trình ưu đãi 

BLOOM BY VC
KISS

Có chương trình ưu đãi 

LYNH THÙY

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

VEST

Ưu đãi:

Dịch vụ nổi bật:

DỊCH VỤ MAY ĐO SUITS KIM BESPOKE