a
... Yêu IDY từ lần đầu bước vào. Siêu siêu yêu nơi này luôn!!!

... Yêu IDY từ lần đầu bước vào. Siêu siêu yêu nơi này luôn!!!

Yêu IDY từ lần đầu bước vào luôn! Mình chưa bao giờ đánh giá cho shop nào hết vì lười, nhưng sau khi nhận được váy đặt may thì phải lên đánh giá cho IDY liền luôn!!! Phải nói là siêu siêu yêu nơi này luôn!!! Cảm ơn các chị ở IDY nhìu lắm luôn

Cô dâu Ngọc Trâm - Jul2018

Bài viết liên quan: