a
Thắng & Phương - Mối lương duyên chân thành

Thắng & Phương - Mối lương duyên chân thành

Tôi không chắc về việc ở bên một người bao lâu thì gọi là đủ dài. Tận tâm yêu thương họ bao nhiêu thì gọi là đủ nhiều. Lúc chán chường, tổn thương, mỏi mệt đến mức nào thì đủ để buông tay. Chỉ biết những mối lương duyên chân thành sẽ đưa người ta về ở cạnh nhau như một cách nào đấy. Bất chấp bão giông, bất chấp thế giới, bất chấp thủ đoạn.

Thương yêu chân thành tuyệt nhiên phải là một thứ tình cảm có trách nhiệm. Như kiểu trong đau khổ bạn vẫn phải biết điều gì còn cần để giữ gìn, trong u tối phải biết điều gì còn lại và quan trọng nhất, trong sóng gió vẫn tin rồi mình cũng sẽ vượt qua..."

Bài viết liên quan: