a
Linh & Giang - Happy Life

Linh & Giang - Happy Life

"Khi cuối cùng bạn tìm được người yêu mình và luôn cảm thấy những điều đó là đúng. Không phải vì đúng mà là vì bạn nên anh cảm thấy việc đó là đúng. Khi cuối cùng bạn yêu một người, mà bạn sẽ không quan tâm đến việc bạn đang cho đi quá nhiều. Không có việc bạn trao đi thứ gì đó và mong chờ được nhận lại, bởi vì điều đó giữa hai người là tự nguyện và nó không còn là vấn đề. Bạn sẽ không phải lo lắng về việc nói sai, sử dụng sai từ, hoặc là không diễn cảm như bạn muốn. Bởi vì, nó không quan trọng đến thế. Anh ấy có thể giúp bạn ngay lập tức. Anh ấy được thấy lúc bạn buồn mặc dù bạn chỉ mỉm cười. Anh ấy được kề cạnh khi bạn không muốn trò chuyện và ngay cả khi bạn chỉ lắng nghe vẫn có thể tỏ ra quan tâm đến bất cứ điều gì anh ấy nói. Khi cuối cùng bạn yêu một người, bạn sẽ không tìm thấy từ "hối tiếc" trong từ điển của bạn. Không quan trọng là bạn chỉ gặp anh ấy, không quan trọng là bạn có thể bí mật tự hỏi mình trong khi nhìn vào anh và nghĩ "anh đã ở đâu suốt cuộc đời của em?" Vào thời điểm đó, điều thực sự quan trọng là hai người đang ở bên nhau. Đó là chân lý tuyệt đối mà bạn quan tâm. Người duy nhất xứng đáng với mối quan tâm của bạn. Khi cuối cùng bạn yêu một người, tình yêu của bạn có thể không giống như trong sách. Bạn nghĩ rằng sẽ có nhiều cách tước đoạt hơn trước khi tay bạn nắm giữ, nhiều sự chiến đấu hơn trước khi hai bạn có thể kết thúc với nhau, nhưng có lẽ nó không phải luôn luôn như thế. Có thể vũ trụ đã đóng một vai trò trong việc đưa cả hai chúng ta đến với nhau một cách trơn tru nhất mà bạn có thể nghĩ ra. Và đó là phần hay nhất, bạn có thể cảm nhận được bằng trái tim mình rằng nó đẹp đến thế nào. Khi cuối cùng bạn yêu một người, sự thinh lặng sẽ không hề khó khăn nhưng bạn vẫn sẽ có rất nhiều điều để nói. Bạn sẽ thấy mình quan tâm đến việc hỏi anh ấy về màu sắc yêu thích của anh ấy, chương trình yêu thích của anh ấy suốt thời gian và cảm giác của anh ấy khi cuộc sống quá khó và bạn sẽ tin anh ấy nếu câu trả lời của anh ấy là anh ấy nghĩ về em. Bạn tin anh ấy bởi chỉ vì nghe có vẻ như anh ấy có ý đó. Bạn muốn tin anh ấy bởi vì đây là lần đầu tiên bạn biết rằng tình yêu là sự tin tưởng và đó không phải là một quy tắc, nó chỉ là tình yêu. Bạn thấy mình tin tưởng vào ai đó không có câu hỏi. Khi cuối cùng bạn yêu người yêu bạn, bạn sẽ không nhấn mạnh về việc bạn có thể yêu anh ấy là đúng hay sai. Cho dù đó là thời điểm thích hợp để gọi anh hay không, bởi vì mỗi ngày khi anh nói "anh yêu em" có vẻ khác với ngày hôm trước và mỗi ngày nó làm cho bạn nhận ra rằng có những cách vô tận để yêu anh ấy và anh sẽ hiểu hết tất cả. Bạn biết bạn sẽ. Bạn chắc chắn sẽ. Khi cuối cùng bạn yêu một người, bạn sẽ không quan tâm nếu tay bạn quá lạnh bất cứ lúc nào. Bởi vì bạn biết rằng đối với anh ấy, nó sẽ luôn ấm áp." (Lucius) ------------------------------------------------- "When you finally love the person who loves you everything will finally feel right. Not necessarily be right but it'll feel right. When you finally love the person who loves you, you wouldn't care if you're giving too much. There's no such a thing as getting something back in return because there's always giving between you two and that's what matters. You wouldn't worry about saying the wrong thing, using the wrong words, or just not being as expressive as you wish you could be because, however, it doesn't matter that much. He gets you right away anyway. He gets when you're sad even if you were just smiling. He gets when you don't want to talk even though you were just listening to him and showing interest in whatever it is he was saying. When you finally love the person who loves you, you'll find no place for regret in your dictionary. It doesn't matter that you just met him, it doesn't matter that you may secretly be asking yourself while looking at him, "where have you been all my life!". At that time, what really matters is that you are together. That's the absolute truth that you care about. The only one that deserves your concern. When you finally love the one who loves you, your love might not be like that in the books. You thought that there should be more deprivation before your hands hold, more fighting before you two could end up with each other but maybe it's not always like that. Maybe the universe played a part in bringing you both together in the smoothest way you could think of. And that's the best part, you could feel with your heart how beautiful It is that you two just fit. When you finally love the person who loves you, silence won't be as awkward but you still will have a lot to say. You'll find yourself interested to ask him about his favorite colour, his all time favorite show and what he does to feel alive when life is too hard and you'd believe him if his answer was that he thinks of you. You'd believe him because he'd sound like he means it. You'd believe him because this is the first time you knew that love is trust and that it's not a rule, it's just how love goes. You find yourself trusting someone no questions asked. When you finally love the person who loves you, you won't stress over whether you can love him right or not. Whether it's the right time to call him or not because every day when you tell him you love him, it sounds different than the day before and every day it makes you realize there are endless ways to love him and you'll figure them all out, you know you will. You're sure you will. When you finally love the person who loves you, you won't care if your hands are too cold all the time. Because you know that for him they'll be warm enough. They'll always be warm enough." (Lucius) 


Bài viết liên quan:

Tags: