a
Hiếu & Ngọc - New world hotel

Hiếu & Ngọc - New world hotel

Thích decor nhà cô gái này.
Ngọt ngào không chịu được.
Thích cô gái này
Xinh đẹp cũng không chịu được.

-----------------

Location: NEW WORLD Hotel 
Decor: Yourday Grace Nguyen & Lemon Tree
Photo by IDY Wedding

-----------------
🏡 IDY Wedding: 24 Hoa Cúc Str., Ward 7, Phú Nhuận District 
"Every bride is our muse"
☎️ 093 833 04 48
📧 info@idywedding.vn


Bài viết liên quan: